Zálohové platby

Zálohové platby, Storno poplatky

Podmienkou pre záväznú rezerváciu ubytovania je vyplatenie zálohy. Bez vyplatenia zálohy rezervácia nie je platná (resp. rezervácia nie je záväzná).

1. Základné podmienky pre prijatie zálohovej platby za ubytovanie:

   • každá objednávka, zaregistrovaná viac ako 3 dni pred predpokladaným nástupom na pobyt (aj 1 osoba na 1 noc)
   • zálohu je nutné uhradiť v deň záväznej rezervácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
   • uvedené platí vždy pri záväznej rezervácií bez ohľadu na termín rezervácie.
   • požaduje sa záloha 50% z celkovej sumy ubytovania.

2. Storno poplatky - pri zrušení pobytu (akcie):

   • zrušenie pobytu 1 - 14 dní pred dňom nástupu - zálohu nevraciame - celá vyplatená záloha pripadá PENZIÓNU KOHÚTIK ako storno poplatok a zákazníkovi sa nevracia.
   • zrušenie pobytu 14 -28 deň pred dňom nástupu - vraciame 50% zo zaplatenej zálohy
   • zrušenie pobytu 28 a viac dní pred dňom nástupu - vraciame celú výšku zaplatenej zálohy
   • zrušenie akcie - storno poplatok je vo výške vyplatenej zálohy a platí pre všetky firemné akcie, rodinné akcie, svadby a k nim dohodnuté ubytovanie (pobyty), kedy bola, resp. mala byť zaplatená záloha.

3. Storno poplatky - pri zmene počtu osôb:

Uvedené pravidlá platia pre všetky druhy pobytov a akcií bez ohľadu na zaplatenie alebo nezaplatenie zálohy a platia iba pre pobyty a akcie, ktoré nebool zrušené, ale bool iba pozmenené.

   • ak sa zmena uskutoční viac ako 3 dni pred plánovaným príchodom hostí – bez storno poplatku
   • ak sa pri objednávke nedohodne rezervácia na celý penzión, pri ubytovaní sa účtuje taký počet osôb, aký je nahlásený najneskôr 3 dni pred plánovaným pobytom v PENZIÓNE KOHÚTIK, t.j. za neobsadené ubytovanie pri neoznámení zmeny alebo pri oznámení zmeny menej ako 3 dni pred konaním akcie (pobytu) sa účtuje 100% storno poplatokPre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta, ak je obojstranne potvrdená.
Ak objednávateľ nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie, úmrtie/aj v rodine/, živelná pohroma) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, poskytovateľ môže ustúpiť od účtovania storno poplatku za ubytovanie.
Uhradením zálohy sa stávajú Rezervácia aj Storno podmienky záväznými a obidve strany s nimi súhlasia.
Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku.

Penzión Kohútik s.r.o
Oravská Lesná 963, 02957 Oravská Lesná, Slovenská republika
tel. +421 43 5593423,+421 917 176246
e-mail: info@penzionkohutik.sk, www.penzionkohutik.sk

🕑 11:24 | 15.04.2024

Objednávka rezervácie

Check-In možný od 14:00 do 22:00 hod. Viac informácií ohľadom ubytovania môžete nájsť v sekcii služby / ubytovanie informácie ohľadom cien ubytovania nájdete v sekcii cenník